Menu Close

Dúiseacht – Niall Ó Siadhail

Léimeann mo chuid fola, agus scaoiltear ón talamh mé.

Tráth dá raibh, éalú ab ea é seo. Mo shaoirse bainte amach arís agus an chathair ag gealadh taobh liom, tithe agus bóithre ag éirí níos lú sula bplúchtar go deo iad. Tráth dá raibh, léimeadh mo chuid fola agus líonadh mo chuid féitheacha le borradh aibhléise, mé lainseáilte in aghaidh na laethanta geala le teacht.

Cá bhfuil an fuinneamh sin anois? Tá mé trom, modartha, agus guthanna ag snámh thart orm. Guthanna a thréiginn gan smaoineamh athuair.

Scartha ón seantír anois, ach sleamhnaíonn línte dúigh thar mo ghuaillí, ag ceangal snaidhm ar mo chroí. Cé leis an peann?

Na guthanna sin á muirniú agam, guthanna géara a bhí do mo mhuirniú agus mé óg. Cothaigh iad, athsheinn iad, ná caill iad. Ach fiú agus mise ag déanamh greim níos láidre orthu, tagann na néalta agus socraíonn ceo ar m’intinn, torann statach a chuireann isteach ar mo chuimhneacháin. Timpeallaithe ag glórtha eile anois, fógraí gan tuiscint agus comhráite gan rótach, a bhrúfaidh orm ó gach taobh go dtí go ngreanálfar coirnéil mo chuid cainte féin.

An leatsa é? Ciúnaítear na guthanna ionam, mar a chiúnaítear mé, i leathdhorchadas na heitilte. An rud nua é, an míshuaimhneas seo? Cúpla lá roimhe bhí mé i mo shuí cois locha, ag amharc ar spraoi an tsolais ar na sléibhte. Anois tá meáchan ina luí go trom orm. Ransaím eachtraí na seachtaine chun teacht ar údar mo chuid imní, foinse na línte dubha a tharraingíonn orm. Mo thuismitheoirí, ag dul in aois? An seanteach sin féin, trom leis an am atá thart? Cumha i ndiaidh cairde? Scrollaím tríothu, cúiseanna nach beag, ach ní thagaim ar an té a chumann rainn mo mhíshocrachta, na línte cuartha nach scaoilfidh mé.

Gach port seinnte, tagann an tuirse. Tá mé i bhfad ó dhromchla an phláinéid anois, brú eile a chuireann na smaointe amach, ceo nach bhfágann aer do mheabharthaibhsí.

Ach mar a dhruideann na néalta tharam, díreach sula luíonn siad isteach orm, is iad na trí sheoid fós ag lonrú romham ná meangadh gáire, guth éadrom agus blas do bheola.