Menu Close

Mise agus Muirnín – Gearóidín Nic Carthaigh

"Couple with dog" by crackdog
“Couple with dog” by crackdog

Lá Caille

Rún na hathbhliana – dul amach ag siúl gach lá. Tá Muirnín ag éirí leisciúil. Agus mise, leis. Téimid chomh fada leis an abhainn, is croitheann sí a heireaball le teann gliondair. Níl duine ná deoraí timpeall. Iad go léir ag ithe dinnéirí móra. Beidh pizza agam níos déanaí le braon beag fíona. Is tabharfad béile Bhuf Bhuf di siúd.

Lá ’le Bríde

É ag tulcadh báistí. Fanaim sa tigh le Muirnín, sinn ag goradh cois na tine. Cuimhním ar Éamonn. I mí Feabhra a phósamar fadó, ar an tarna lá déag. Ba bheag a shíleas go n-imeodh sé uaim. Ar ndóigh, ní uaim a chuaigh sé ach romham, mar a déarfadh an sagart. Ach n’fheadar-sa.

Lá ’le Pádraig

Féachaimid ar na mórshiúlta ar an dteilifís, mise is Muirnín. Dúirt an tréadlia an tseachtain seo caite go bhfuil fadhb lena croí, fabhta a bhaineann leis na spáinnéirí Shéarlais. Díbrím an smaoineamh amach as mo cheann.

Luan Cásca

Théimíst go dtíosna rásanna capall i gcónaí aimsir na Cásca. Chuireadh Éamonn cúpla punt ar rogha na coitiantachta, ach ní théadh sé thar fóir. Ithim ubh Smarties anois, agus críochnaím in aon ráig amháin í. Ach coimeádaim an tseacláid ó Mhuirnín. Dhéanfadh sí dochar di.

Lá Bealtaine

Tá turasóirí sa timpeall agus iad ag leadaíocht cois na habhann. Ní hé go mbeannóidíst duit, ach stopfadh corrdhuine chun peataireacht a dhéanamh le Muirnín. Caithfead í a chur chuig Lapaí aríst go luath go bhfaigheadh sí bearradh.

Luan Cincíse

Tá an tigh síos an tsráid uainn ar díol, an ceann ar an gcúinne leis an mbeagóinia sa ghairdín. Comhartha ag an gceantálaí lasmuigh. An dream a bhí ina gcónaí ann, bhíodar coimhtheach riamh.

Lá Saoire i Mí Lúnasa

Fanaimid go tráthnóna chun dul amach mar gheall ar an mbrothall dearg. Muirnín bhocht. Buailimid le fear lasmuigh don dtigh atá ar díol. É in aois an phinsin, ach teann téagartha, mar sin féin. Connla is ainm dó.

Lá Saoire Oíche Shamhna

Puimcíní sna fuinneoga, fiú i dtigh Chonnla. É ag cur glas ar a ghluaisteán agus sinn ag dul thar bráid. ‘Ar mhaith leat teacht isteach i gcomhair tae?’ ar seisean agus gáire ina shúile. ‘Fáilte roimh an ngadhar chomh maith’.

Lá Nollag

Deir Connla go luífeadh sé le ciall go mbeadh an dinnéar againn i dteannta a chéile. Ard-chócaire is ea é. Bíonn rogha gach bídh is togha gach dí againn. Caithimid an chuid eile den dtráthnóna ar an dtolg ag féachaint ar Róise & Frank. Deineann Muirnín néal in aice leis an sorn adhmaid.

Lá ’le Stiofáin

Téimse, Muirnín, is Connla amach ag spaisteoireacht. Tá croí an mhadra fós ag bualadh, in ainneoin na n-ainneoin. Buailimid le lucht an Dreoilín is tugaimid airgead dóibh. Tá scóip cheart orainn. Is gearr anois go mbeidh cín lae nua á thosnú agam agus mé ag tnúth leis an mbliain úr.