Menu Close

Joanne McCarthy

Joanne McCarthy : Scríobhann Joanne McCarthy i bPort Láirge.Tá dánta léi foilsithe i roinnt irisí agus duanairí. Ina measc The Stinging Fly, The Honest Ulsterman, Splonk, Ireland Chair of Poetry Anthology, Stony Thursday Book agus Bangor Literary Journal. Tá dánta dá cuid le teacht in IrisComhar. Is comheagarthóir í ar The Waxed Lemon.@josieannarua